Έρευνα για τις πρακτικές παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των ελληνικών εμπορικών τραπεζών μέσω του διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Έρευνα για τις πρακτικές παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης των ελληνικών εμπορικών τραπεζών μέσω του διαδικτύου

Λιόλιος, Ιωάννης

Η μελέτη διερευνά την ανάπτυξη on-line τραπεζικών υπηρεσιών και τους τρόπους με τους οποίους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνολογία του internet, ώστε να προσφέρει επιτυχημένη και οικονομικά αποτελεσματική λύση σε αυτές, αλλά και στους πελάτες αυτών. Σκοπός, στην εργασία αυτή είναι η καταγραφή παροχής υπηρεσιών από πλευράς των ελληνικών τραπεζών μέσω του διαδικτύου. Κυρίαρχος στόχος της θεωρητικής προσέγγισης είναι να διασαφηνιστεί η έννοια, οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νέου τραπεζικού καναλιού διανομής καθώς και ο βαθμός διάδοσης τους σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζεται σε ερευνητικό επίπεδο μια σειρά συγκεντρωτικών γραφημάτων τα οποία περιλαμβάνουν χρήσιμες και ομαδοποιημένες πληροφορίες, από το πλήθος των εμπορικών τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες e-banking. Η παρούσα πτυχιακή ολοκληρώνεται με την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και μελλοντικών προτάσεων για έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.