Διαχείριση πληροφοριών διατροφικών σκανδάλων με συγκριτική ανάλυση μέσω ενημερωτικών εντύπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση πληροφοριών διατροφικών σκανδάλων με συγκριτική ανάλυση μέσω ενημερωτικών εντύπων

Μαρμανίδου, Χρυσάνθη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της διαχείρισης πληροφοριών σε περιπτώσεις διατροφικών σκανδάλων καθώς επίσης προχωρά σε μια συγκριτική ανάλυση της παρουσίασης της νέας γρίπης σε ενημερωτικά έντυπα (συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τρεις ελληνικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.. Αρχικά, στα πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά στο σκοπό και τους στόχους της έρευνας και στη δομή της πτυχιακής διατριβής, σ την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, στη διατροφική κρίση και σ τις πηγές κινδύνου στα τρόφιμα. Επίσης, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου παρατίθεται ιστορικό των πρόσφατων διατροφικών σκανδάλων. Στα επόμενα δύο κεφάλαια γίνεται αναφορά στις στάσεις των καταναλωτών, τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διαχείριση των αντιδράσεων τους στις κρίσεις του κλάδου των τροφίμων. Επίσης, γίνεται λόγος σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τις θέσεις των οργανώσεων καταναλωτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται βιβλιογραφικές έρευνες σχετικά με τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται με διαγραμματική απεικόνιση ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν τα Μ.Μ.Ε να καλύψουν το ζήτημα της νέας γρίπης, η συχνότητα των άρθρων καθώς και το κατά πόσο επηρεάζουν ή όχι την συμπεριφορά των καταναλωτών. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Διατροφή - Ποιότητα
Διατροφικά σκάνδαλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.