Ανάπτυξη εφαρμογής για διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών σε περιβάλλον android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής για διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών σε περιβάλλον android

Καρανίκας, Μιχάλης
Ζώγα, Δέσποινα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη, κατανόηση και ανάπτυξη ενός λειτουργικού προγράμματος για έξυπνα τηλέφωνα ή smartphones, όπως είναι ευρέως γνωστά στην αγορά. Το λειτουργικό πρόγραμμα που έχει μελετηθεί και αναπτυχθεί στο παρόν πόνημα είναι το Android της εταιρείας Google. Για τις ανάγκες της παρουσίασης, δημιουργήθηκε μια εφαρμογή που εμφανίζει τα Φαρμακεία σε μια πόλη ή ένα νομό ή και μια χώρα και εντοπίζει το κοντινότερο σε χιλιομετρική απόσταση από τη θέση του χρήστη. Το πρόγραμμά μας εκτελείται σε smartphone με λειτουργικό Android. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή (πώς ξεκίνησε το λειτουργικό πρόγραμμα Android). Μελετάται επίσης η αρχιτεκτονική του και τα επιμέρους τμήματα της που το αποτελούν και το κάνουν μια τόσο ισχυρή πλατφόρμα καθώς και η εξέλιξη των εκδόσεων Αndroid που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ως σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής περιγραφή στη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών σε Android καθώς και στα βασικά στάδια από τα οποία αυτή αποτελείται παρουσιάζοντας αναλυτικά τόσο το Android SDK όσο και οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το Eclipse IDE. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η ανάπτυξη και τα στάδια υλοποίησης της εφαρμογής μας καθώς και οι προδιαγραφές απαιτήσεων της. Τέλος, αναλύονται οι δυνατότητες της Android εφαρμογής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζοντας αρκετά στιγμιότυπα από τις λειτουργίες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.