Η διαχείριση των παραπόνων από τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις στον χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η διαχείριση των παραπόνων από τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις στον χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων

Παπαδάκη, Στυλιανή

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό την μελέτη της διαχείρισης των παραπόνων των τουριστών από τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα. Θεωρείται ενδιαφέρον η διερεύνηση των δυνατοτήτων που διαθέτουν να αντιμετωπίσουν τα παράπονα των πελατών, τα οποία μπορεί να προκληθούν από την μη εκπλήρωση των προσδοκιών τους και το αν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής τους. Ως εκ τούτου, θα μελετηθεί ο ρόλος που μπορεί να καθορίσει η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας σε σχέση με την ενίσχυση ή την μείωση των παραπόνων. Επιπλέον, θα εξεταστεί η αντιμετώπιση των παραπόνων και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο παράγοντας της καλής επικοινωνίας και της εκπαίδευσης στην επίλυση ή ακόμα και στην αποφυγή τους. Εν κατακλείδι, θα συνδυαστεί η θεωρεία με τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία έγινε μέσω ερωτηματολογίου για να προσεγγιστεί η ισχύουσα κατάσταση στον χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.