Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα android

Καρράς, Στυλιανός-Ιωσήφ

Οι φορητές συσκευές χρησιμοποιούνται ευρέως στη σημερινή εποχή. Η χρήση αυτή κάνει επιτακτική την ανάγκη για την παροχή ακριβέστερων και πιο προσαρμοσμένων στο άτομο πληροφοριών, σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον με μια μικρή οθόνη και με περιορισμένες δυνατότητες ανάκτησης δεδομένων. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά στη διερεύνηση και τη μελέτη των κατάλληλων τεχνολογιών με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας για την πρόταση πιθανών τοποθεσιών που ενδιαφέρουν τους χρηστές. Για την αποκόμιση των απαραίτητων γνώσεων αρχικά μελετήθηκε ο τομέας της μηχανικής μάθησης και συγκεκριμένα τα προτασιακά συστήματα. Η διαδικτυακή υπηρεσία που αναπτύχτηκε παρέχει τη δυνατότητα σε χρηστές, να πάρουν προτάσεις για τοποθεσίες προς επίσκεψη. Εξαιτίας της αρχιτεκτονικής της υπηρεσίας μπορεί να τρέξει σε ένα πολύ μεγάλο εύρος συσκευών, αφού η υπηρεσία που υλοποιήθηκε ουσιαστικά είναι ένα Restful API με το όποιο οι συσκευές πρέπει να μιλήσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.