Δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση ενός λογιστικού γραφείου κάνοντας χρήση των τεχνολογιών HTML, CSS, Javascrirt, PHP και MySQL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση ενός λογιστικού γραφείου κάνοντας χρήση των τεχνολογιών HTML, CSS, Javascrirt, PHP και MySQL

Μερκούρης, Ιωάννης

Η δομή της εργασίας απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο βρίσκεται η εισαγωγή η οποία αναφέρει το γιατί υλοποιείται η συγκεκριμένη εργασία και το ποία προβλήματα επιλύει. Επίσης βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον σκοπό της εργασίας καθώς και τα τρία βασικά συστατικά της διαδικτυακής εφαρμογής. Στο δεύτερο κεφάλαιο βρίσκονται οι τεχνολογίες καθώς και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να την ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής και εικόνες από την εγκατάσταση τους. Υπάρχει μια σύντομη αναφορά για τις τεχνολογίες σχετικά με την ιστορία τους, τις ιδιότητες τους, τα διάφορα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχουν. Τέλος με την χρήση διάφορων σχεδιαγραμμάτων και εικόνων γίνονται πιο κατανοητές οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Στο τρίτο κεφάλαιο βρίσκεται η επίλυση του προβλήματος και η ανάλυση της διαδικτυακής εφαρμογής. Δηλαδή τι έγινε προγραμματιστικά για την δημιουργία της διαδικτυακής εφαρμογής όπου συμπεριλαμβάνονται διάφορες εικόνες, κομμάτια κώδικα με την ανάλυση τους και η ανάλυση της εφαρμογής με κείμενο και εικόνες. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο βρίσκεται το τι ακριβώς πετυχαίνεται με την πραγματοποίηση αυτής της εφαρμογής, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή και ιδέες για να γίνει καλύτερη.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.