Σύστημα διαχείρισης μεσιτικών συναλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύστημα διαχείρισης μεσιτικών συναλλαγών

Λώλη, Θεοδώρα
Μαυρομάτης, Δημήτριος

Η εργασία που ακολουθεί είναι ένας συνδυασμός έρευνας γύρω από τα εργαλεία της Microsoft, έτσι ώστε να κατανοηθούν σε βασικό επίπεδο και να γίνει τελικά δυνατή η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας που αναλάβαμε. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας ασχολούμαστε με τα τμήματα και τις λειτουργίες των μεσιτικών γραφείων, την αναγκαιότητα δημιουργίας και εγκατάστασης ενός λογισμικού μεσιτικών συναλλαγών, καθώς και με κάποια από τα υπάρχοντα λογισμικά για αυτή τη χρήση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την ανάλυση και σχεδίαση της εφαρμογής σε επίπεδο βάσης δεδομένων αλλά και σε επίπεδο τελικής εφαρμογής, καθώς επίσης τα προβλήματα και τις απαιτήσεις σχεδιασμού που αντιμετωπίσαμε. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε αναλυτικά την παραγωγή της εφαρμογής μας βήμα προς βήμα. Εξηγούμε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε, για να υλοποιήσουμε τελικά το ζητούμενο. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε επίσης τη διαδικασία εγκατάστασης και παραμετροποίησης της εφαρμογής μας, τον οδηγό χρήσης της, καθώς και τον απολογισμό του έργου αυτού, μαζί με τα κατάλληλα συμπεράσματα και τις προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιώσεις της εφαρμογής μας. Τέλος, ολοκληρώνοντας την εργασία, παραθέτουμε την απαραίτητη βιβλιογραφία και ολόκληρο τον κώδικα της εφαρμογής μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.