Συγκριτική θεώρηση της πρακτικής των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συγκριτική θεώρηση της πρακτικής των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Αδάμου, Μαρία

Η εργασία μελετά τη συγκριτική θεώρηση της πρακτικής των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μελετούνται οι εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην Κύπρο, οι υπηρεσίες που προσφέρουν και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ακολούθως η εργασία μελετά το πώς συνεργάζεται μια εταιρία Δημοσίων Σχέσεων με τους δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πως μπορεί να συνηπάρξει με τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και την προώθηση πωλήσεων. Πως μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση και τι πρέπει να κάνει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε πελάτη. Η εργασία προσπαθεί να αναδείξει την σημαντικότητα των Δημοσίων Σχέσεων και μέσα από μία μικρή ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη τους από τα πανάρχαια χρόνια φαίνεται από πότε υπήρχαν οι Δημόσιες Σχέσεις σαν επάγγελμα. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι Δημόσιες Σχέσεις σε σύγκριση με τις άλλες μορφές επικοινωνίας και υπογραμμίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ τους. Ακόμα γίνετε μία αναφορά στις ομάδες κοινού, έτσι ώστε να βοηθήσει στην έρευνα και στο κομμάτι που ψάχνουμε να βρούμε με ποια ομάδα κοινού συνεργάζονται περισσότερο οι εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων. Σαν νέοι επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα βασικά προσόντα ενός καλού και άξιου στελέχους Δημοσίων Σχέσεων. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους της εργασίας αυτής θα δούμε των σχεδιασμό των σωστών Δημοσίων Σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.