Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: προώθηση με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών: η μέθοδος του ιογενούς μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: προώθηση με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών: η μέθοδος του ιογενούς μάρκετινγκ

Κολιγιώτη, Αλεξάνδρα

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών τεχνολογικών αλλαγών και των τρόπων με τους οποίους αυτές επηρέασαν το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, τα νέα είδη μάρκετινγκ που προέκυψαν μέσα από αυτές τις επιρροές καθώς και πως αυτά συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας στα κεφάλαια 1,2 και 3, αναπτύσσεται η θεωρία γύρω από την εξέλιξη των τεχνολογιών, όπως και στο 4 κεφάλαιο η θεωρία του Ιογενούς Μάρκετινγκ καθώς επίσης σε ξεχωριστό κεφάλαιο 5. Τέλος παρουσιάζονται επτά μελέτες περιπτώσεων που έκαναν χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών και κατάφεραν να εφαρμόσουν μέσα από αυτές νέα είδη μάρκετινγκ και κυρίως κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέση μέσα από εκστρατείες ιογενούς μάρκετινγκ (viral marketing).

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.