Η δημόσια σφαίρα σε τοπικό επίπεδο: τα ΜΜΕ στο νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η δημόσια σφαίρα σε τοπικό επίπεδο: τα ΜΜΕ στο νομό Καστοριάς

Παπαδημητρίου, Ελένη

Το θέμα της εργασίας αφορά την εξέλιξη των ΜΜΕ και πιο συγκεκριμένα των ΜΜΕ στο νομό Καστοριάς. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή σχετικά με το πως δημιουργήθηκαν τα ΜΜΕ και την εξέλιξη τους μέχρι τώρα. Πως, δηλαδή, φτάσαμε στην λεγόμενη «Δημόσια Σφαίρα Των ΜΜΕ». Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι να διαπιστώσουμε πως φτάσαμε σε αυτή την «Δημόσια Σφαίρα». Όπως λέει και ο Χάμπερμαν: «με την εμφάνιση των εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων κάποια μέλη της κοινωνίας άρχιζαν να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση και ταυτόχρονα να αντιστέκονται στην αυθαιρεσία της αυταρχικής κρατικής εξουσίας». Έτσι λοιπόν με βάση τα λεγόμενα του Χάμπερμαν θα εξετάσουμε αυτή την αλλαγή που έχει προκύψει στη κοινωνία με την είσοδο των ΜΜΕ. Η ανάλυση στη λειτουργία, στην οργάνωση και στην ιστορική αναδρομή των τοπικών ΜΜΕ της Καστοριάς, θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα: εάν αυτά τα τοπικά ΜΜΕ έχουν επιτύχει να κάνουν πράξη τον ορισμό της «Δημόσιας Σφαίρας». Οι οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές κάνουν πολλές επιχειρήσεις να αλλάξουν τις στρατηγικές τους ή να τις διαμορφώσουν καταλλήλως. Άλλες επιχειρήσεις καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις εξελίξεις και άλλες πάλι όχι. Τα ΜΜΕ είναι από τις μεγαλύτερες και πιο πολυσυζητημένες επιχειρήσεις. Είναι αξιοσημείωτες οι αλλαγές που έχουν δεχτεί από την στιγμή που ιδρύθηκαν μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν προκύπτουν και κάποια ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν για τα ΜΜΕ της Καστοριάς. Αυτά είναι τα εξής: - Ποια είναι η θεματολογία των ΜΜΕ της Καστοριάς και πως έχει εξελιχτεί; - Ποια προγράμματα επικοινωνίας έχουν υιοθετήσει; - Ποια είναι τα διοικητικά μέλη και ποιες οι ενέργειες τους;

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.