Πράσινο μάρκετινγκ και οικολογική συνείδηση: μελέτη περίπτωσης του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Πράσινο μάρκετινγκ και οικολογική συνείδηση: μελέτη περίπτωσης του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα

Μαγγίνας, Αλέξανδρος

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την οικολογική συνείδηση και τα πράσινο μάρκετινγκ του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα. Για την πληρέστερη κάλυψη του θέματος κρίθηκε αναγκαία η μελέτη από τέσσερις οπτικές γωνίες. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, από την πλευρά των καταναλωτών, από τον ρόλο του Κράτους αλλά και τη συμβολή των ΜΜΕ. Η μελέτη από την πλευρά των επιχειρήσεων του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα, έγινε με δευτερογενή έρευνα, μελετώντας το πράσινο μάρκετινγκ όπως αυτό εμφανίζεται στις επίσημες ιστοσελίδες αλλά και τη διεθνή αρθρογραφία. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η εφαρμογή της οικολογικής συνείδησης στον κλάδο της πληροφορικής ολοένα και αυξάνει και επίσης συσχετίζεται και με αυξημένη κερδοφορία. Η πλευρά του Κράτους παρουσιάζεται με αναφορά στην παρούσα νομοθεσία, τα μέτρα που λαμβάνει αλλά και την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία. Από την έρευνα προκύπτει ότι ενώ υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, πράγματι εμφανίζεται χρονική υστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Διερευνάται στη συνέχεια το κατά πόσο ο ρόλος των ΜΜΕ αποκτά ενημερωτικό χαρακτήρα και ευαισθητοποιεί το κοινό σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Γίνεται σχολιασμός των ενημερωτικών εκπομπών τύπου eco-news. Τέλος ακολουθεί η πρωτογενής έρευνα που έγινε στο καταναλωτικό κοινό (μέσω ερωτηματολογίου) σχετικά με την καταναλωτική τους συμπεριφορά στα προϊόντα του κλάδου της πληροφορικής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποκαλύπτεται η οικολογική ευαισθησία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των νέων, η καταναλωτική συμπεριφορά τους ανάλογα με τα οικολογικά χαρακτηριστικά, οι πηγές πληροφόρησης, η αποτελεσματικότητα του πράσινου μάρκετινγκ αλλά και η σημαντικότητα του οικονομικού παράγοντα. Ακολουθούν σχόλια και συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Οικολογικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.