Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από υποψήφιους των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών: μελέτη περίπτωσης εκλογών 2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από υποψήφιους των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών: μελέτη περίπτωσης εκλογών 2010

Ραπολάρη, Βασιλική

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Νοέμβριο του 2010 στην Ελλάδα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να αναπτύσσονται μετά την εμφάνιση του Web 2.0, που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και διάδραση ανάμεσα στον χρήστη και τον υπολογιστή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόστηκαν σε διάφορους τομείς μεταξύ των οποίων είναι και η πολιτική και πιο συγκεκριμένα οι προεκλογικές εκστρατείες. Στην παρούσα εργασία συγκεντρώσαμε τα δεδομένα των υποψηφίων περιφερειαρχών στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας από την προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βασικά μέσα ως προς την ανάλυση το Facebook, το Twitter και το Youtube και παρατηρήσαμε ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την προεκλογική τους εκστρατεία. Το μεγάλο πλεονέκτημα των μέσων αυτών είναι η δυνατότητα που τους δίνεται να επικοινωνήσουν με τους ψηφοφόρους τους, ενώ πρόκειται για μέσα που δίνουν τη δυνατότητα της ανατροφοδότησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.