Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αποθήκης συνεταιριστικών οργανώσεων για αγροτικά προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αποθήκης συνεταιριστικών οργανώσεων για αγροτικά προϊόντα

Μαυρομάτη, Ευγενία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την δημιουργία ενός λογισμικού προγράμματος για την καλύτερη λειτουργία μίας συνεταιριστικής αποθήκης. Το λογισμικό θα επιτρέπει στον συνεταιρισμό καθώς και σε κάθε συνεταιριζόμενο αγρότη αλλά και έμπορο να έχει άμεση πρόσβαση στα προϊόντα. Πολλοί και διάφοροι ορισμοί έχουν διαπιστωθεί κατά καιρούς από διάφορους επιστήμονες για την έννοια του συνεταιρισμού, που η διαφοροποίηση τους βασικά οφείλεται στο γεγονός ότι ο κάθε ένας από αυτούς δίνει έμφαση σε διαφορετικά χαρακτηριστικά ή σκοπούς του συνεταιρισμού. Ο επίσημος ορισμός που δόθηκε στο παγκόσμιο συνέδριο συνεταιριστικών οργανώσεων στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1995 ορίζει: « Συνεταιρισμός είναι μία αυτόματη ένωση ανθρώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, διαμέσου μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.[2]» Στην εποχή μας επιβάλεται κάθε συνεταιρισμός να έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο λογισμικό διαχείρισης προϊόντων για την καλυτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.