Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων site-to-site και remote access L2TPv3-based layer 2 VPNS με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων site-to-site και remote access L2TPv3-based layer 2 VPNS με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

Ρακοπούλου, Στεφανία-Χαρά
Καλτσίδου, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την κατανόηση και την ανάπτυξη Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (Virtual Private Networks – VPNs), για την ασφαλή διασύνδεση, είτε απομακρυσμένων εταιρικών τοπικών δικτύων (Site-to-Site VPN), είτε απομακρυσμένων χρηστών με το εταιρικό δίκτυο (Remote Access VPN ή VPN απομακρυσμένης πρόσβασης) με συνδεσιμότητα επιπέδου 2 (Data Link Layer), χρησιμοποιώντας τα γνωστά πρωτοκόλλα L2TPv2 και L2TPv3. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται σε βάθος θέματα αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας των L2TPv3-based VPNs αλλά και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, τόσο σε υλοποιήσεις Site-to-Site όσο και Remote Access. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαφορετικών σεναρίων υλοποίησης L2TPv3-based VPNs, είτε εθελοντικής (client initiated), είτε υποχρεωτικής (Network Access Server-initiated) λειτουργίας διαύλου (tunneling) απομακρυσμένης πρόσβασης, μελετώνται οι μηχανισμοί ασφαλείας τους με τη συνδρομή πρωτοκόλλων ανώτερων επιπέδων, όπως το IPsec, καθώς επίσης και θέματα διαλειτουργικότητας των L2TP-based VPNs με MPLS Layer 3 VPNs.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.