Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση δυναμικού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου CMS για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε επιχειρηματικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση δυναμικού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου CMS για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε επιχειρηματικό περιβάλλον

Ηλιάδου, Ελένη

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μια διαδικτυακής πύλης (Portal) για το Παράρτημα Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενημέρωση για ακαδημαϊκά θέματα των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των υποψηφίων φοιτητών του Παραρτήματος Καστοριάς, όπως επίσης, την ενημέρωση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού για ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα, καθώς και την προώθηση του παραγόμενου ερευνητικού έργου στο εξωτερικό. Στις μέρες μας, με τη συνεχή εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και κυρίως την αλματώδη ανάπτυξη του Διαδικτύου και των υπηρεσιών του, έχουν παρουσιαστεί νέα προγράμματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης περιεχομένου ιστοχώρων. Μετά την εξέταση των δημοφιλέστερων Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) όπως Wordpress, Joomla και Drupal επελέγη το Wordpress για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός δυναμικού ιστοχώρου σε επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με Learning Management System (LMS) και Cloud applications (Google Apps).

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.