Ανάλυση των εκφάνσεων της κοινωνικής δικτύωσης σε επαγγελματικό επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση των εκφάνσεων της κοινωνικής δικτύωσης σε επαγγελματικό επίπεδο

Κωνσταντόγλου, Ελένη

Ο αρχικός στόχος της εργασίας, είναι η κατανόηση της κοινωνικής δικτύωσης, καθώς από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της, έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου σε ολόκληρο το κόσμο. Το κεντρικό ζήτημα είναι να αποσαφηνιστεί η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στην κοινωνική δικτύωση και στον επαγγελματισμό, καθώς επίσης, αν μέσω της σύζευξης και του συνταιριάσματος αυτής της σχέσης, προκύπτουν θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις. Την λύση στα ερωτήματα δίνει η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο με δείγμα επαγγελματίες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Μέσω της έρευνας εξετάζεται η γνώση και η αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στις ιστοσελίδες (LinkedIn, Facebook, You tube, Blogs, Twitter,) ενώ ταυτόχρονα σκιαγραφούνται προτιμήσεις και απόψεις μέσω των απαντήσεων. Ακόμη, τα αποτελέσματα της συσχετίζονται και παραπέμπουν σε έρευνες του Ινστιτούτου Επικοινωνίας Ελλάδας. Επιπροσθέτως, διερευνάται η εφαρμογή της κοινωνικής δικτύωσης στο επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων αλλά και η χρησιμότητα της ως προς την διευκόλυνση του επαγγέλματος, βασιζόμενη σε συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές. Αναφορά επίσης γίνεται στην ασφάλεια της κοινωνικής δικτύωσης. Η παρούσα εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική δικτύωση μπορεί να συνυπάρξει με τον επαγγελματικό βίο των επιχειρηματιών, ως ένδειξη καινοτομίας και ευρηματικότητας ως ανάγκη επικοινωνίας αλλά και ενημέρωσης. Κλείνοντας, ακολουθούν τα συμπεράσματα, καθώς επίσης και σκέψεις για μελλοντικές δράσεις και υλοποιήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.