Το προφίλ και η δράση της ΜΚΟ "αλληλεγγύη" στις ημερήσιες εφημερίδες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το προφίλ και η δράση της ΜΚΟ "αλληλεγγύη" στις ημερήσιες εφημερίδες

Βαρδίκου, Ασπασία

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσει την παρουσία της εκκλησιαστικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Αλληλεγγύη» στον Τύπο και πιο συγκεκριμένα στις ημερήσιες εφημερίδες, αποτιμώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα μιας από τις πιο βασικές μεθόδους της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων, που αφορά στη σχέση ενός οργανισμού με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία καλείται να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα την περίπτωση της «Αλληλεγγύης» και στις πρακτικές της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσων που μπορούν να εφαρμοστούν από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα την περίπτωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Η μέθοδος προσέγγισης, σχεδιασμού και έρευνας που ακολουθήθηκε στην παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται στην επισκόπηση βιβλιογραφικών πηγών και στην εύρεση, εξέταση και ανάλυση δευτερογενών πηγών όπως άρθρων και δημοσιευμάτων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο προβάλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τις ειδήσεις που αφορούν κυρίως σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και στους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο παρουσίασης της είδησης, στους παράγοντες ανεξαρτησία και διαφάνεια στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση της «Αλληλεγγύης», στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Εκκλησίας στα δημοσιεύματα που αναφέρονταν στους οικονομικούς της πόρους και τη διαφάνεια, στα πλαίσια της στρατηγικής των Δημοσίων Σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.