Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων MPLS Layer 3 Site–to–Site VPNs με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων MPLS Layer 3 Site–to–Site VPNs με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

Καγκελίδης, Αλέξανδρος
Γελαστοπούλου, Ευδοκία

Στη σημερινή εποχή, η συνεχής ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός αλλά και οι συνεταιρισμοί και οι συνενώσεις αυτών, τις οδήγησαν στην χρησιμοποίηση ιδιωτικών δικτύων για την κάλυψη των αναγκών ασφαλούς επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων τους. Στις μέρες μας όμως, ένα δίκτυο το οποίο συνδέει μέσω μισθωμένων γραμμών σταθερά σημεία μεταξύ τους, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας επιχείρησης η οποία περιέχει απομακρυσμένες τοποθεσίες και κινητούς χρήστες (εξωτερικοί συνεργάτες) στο δίκτυό της. Οι χρήστες αυτοί μπορεί να βρίσκονται σε κίνηση ή να είναι διασκορπισμένοι σε διάφορα κτήρια της εταιρίας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αλλά παρόλα αυτά να χρειάζονται πρόσβαση στο δίκτυο(α) της εταιρίας. Όμως, τα δίκτυα μισθωμένων γραμμών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, δεν καλύπτουν πλέον τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τέτοιου είδους οργανισμών λόγω υψηλού κόστους εγκατάστασης, χρήσης και διαχείρισης, αλλά και έλλειψης δυνατότητας ευελιξίας και κλιμάκωσης, με αποτέλεσμα οι εταιρίες αυτές να στρέφονται προς τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα – Virtual Private Networks (VPNs), που αξιοποιούν την υποδομή του Διαδικτύου καθώς και διάφορες τεχνολογίες υλοποίησης (όπως GRE, LT2P, MPLS, AToM, IPSec, SSL, κλπ.), τα οποία με την σειρά τους έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν απόλυτα και με ασφάλεια τις ανάγκες αυτές. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα VPNs χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις μέρες μας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι πάντα θα υπάρχουν οργανισμοί (μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι) που έχουν την ανάγκη δικτύωσης των «απομακρυσμένων τμημάτων» τους (εξωτερικοί συνεργάτες, γραφεία της επιχείρησης τα οποία έχουν γεωγραφική διασπορά μεταξύ τους, κ.ά.). Αυτά λοιπόν μας ώθησαν να ερευνήσουμε περισσότερο το αντικείμενο της σχεδίασης Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων που συνδέουν απομακρυσμένα τοπικά δίκτυα (Site–to–Site VPNs) και βασίζονται στην τεχνολογία Multi-Protocol Label Switching (MPLS Layer 3) που επικεντρώνεται στο επίπεδου Δικτύου του μοντέλου διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων Open Systems Interconnection (OSI) model,καθώς και της υλοποίησης προσομοίωσης MPLS Layer 3 VPNs μέσω του ελεύθερου/ανοικτού λογισμικού γραφικής προσομοίωσης δικτύων Graphical Network Simulator version 3 (GNS3).

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.