Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων Site-to-Site IPsec VPNs με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων Site-to-Site IPsec VPNs με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης δικτύων GNS3

Παπαγεωργοπούλου, Αθανασία
Μπαλάσκας, Ανδρέας

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εστιάσει στην ανάπτυξη και την κλιμάκωση της Site-to-Site IPSec τεχνολογίας που εφαρμόζεται ευρέως σε Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks - VPN’s). Ο μεγάλος αριθμός των όρων που χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουμε και να περιγράψουμε τη λειτουργικότητα των VPNs έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς είναι τα VPNs και τι μπορούν να κάνουν. Στις ενότητες που ακολουθούν θα αναφερθούν VPN συσκευές, πρωτόκολλα, τεχνολογίες, VPN κατηγορίες-μοντέλα και θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές, τους αλγόριθμους και τους μηχανισμούς των Site-to-Site IPSec VPN’s. Τέλος, η πτυχιακή εργασία αυτή παρουσιάζει τη διαδικασία υλοποίησης προσομοίωσης ενός δικτύου Site-to-Site IPSec VPN με τα λογισμικά γραφικής προσομοίωσης δικτύων Cisco Packet Tracer 5.3 και GNS3, καθώς και τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε απομακρυσμένα δίκτυα να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ασφαλών διόδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.