Εφαρμογή Η-γραμματείας σε περιβάλλον android = E-grammateia application in android environment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εφαρμογή Η-γραμματείας σε περιβάλλον android = E-grammateia application in android environment

Βούργας, Ελευθέριος

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση της εφαρμογής «Η-Γραμματεία» η οποία δημιουργήθηκε με το περιβάλλον android. Αυτή η εφαρμογή εξυπηρετεί τους φοιτητές του τμήματος Καστοριάς οι οποίοι θέλουν να ενημερώνονται για τις βαθμολογίες των μαθημάτων τους μέσω του Smartphone τους. Η ιδέα ήταν να βρεθεί ένας πιο άμεσος τρόπος ενημέρωσης των φοιτητών για τις βαθμολογίες τους. Κατά την υλοποιήσει της ιδέας προέκυψαν πολλές προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε στο ide eclipse χρησιμοποιώντας το sdk android και την java. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό και προσέφερε βαθύτερες γνώσεις στον προγραμματισμό με java και στην δομή μιας εφαρμογής για Smartphone.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.