Επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης και εφαρμογής χρηματοοικονομικών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης και εφαρμογής χρηματοοικονομικών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Αγγελόπουλος, Νικόλαος
Μπέρδος, Kωνσταντίνος

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης και τις εφαρμογές χρηματοοικονομικών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για την κατανόηση της θεωρίας, λαμβάνουν χώρα οι μελέτες περιπτώσεων δύο πολύ μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών της χώρας, της Interamerican και της Ευρωπαϊκής Πίστης. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται εύκολα ξεκάθαρο, ότι ακολουθούν συγκεκριμένες στρατηγικές και έχουν ως στόχο την ηγεσία στο χώρο. Και οι δύο εταιρίες χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές, όπως είναι η στρατηγική διαφοροποίησης, η ηγεσία κόστους και η ηγεσία εστίασης, σε διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, και οι δύο εταιρίες ενδιαφέρονται για την καλύτερη δυνατή ροή πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τις χρηματοοικονομικές και όχι μόνο δραστηριότητες των εταιριών. Επιπρόσθετα, παρατίθεται η οργανωτική δομή των εταιριών και γίνεται ξεκάθαρο ότι και οι δύο ακολουθούν το αποκεντρωτικό σύστημα, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες να μοιράζονται και να ασκείται πιο αποτελεσματικός έλεγχος. Καταληκτικά, παρατίθενται προτάσεις για την πιο άμεση επίτευξη των στόχων τους, όπως είναι η ηγεσία κόστους και η περαιτέρω επένδυση στη τεχνολογία για την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών δημοσίων σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.