Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μέθοδο Runge - Kutta με ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον Matlab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μέθοδο Runge - Kutta με ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον Matlab

Βακάλη, Ασπασία
Σταμάτη, Παναγιώτα

Οι διαφορικές εξισώσεις [1] [2] [3] [4] αποτελούν μια σημαντική μορφή εξισώσεων σε πλειάδα επιστημών, όπως οι επιστήμες του φυσικού, του χημικού και του μηχανικού. Πέρα από τις απλές διαφορικές εξισώσεις, οι οποίες επιλύονται με σχετικά απλό τρόπο αναλυτικά και οδηγούν σε αναλυτικούς μαθηματικούς τύπους, υπάρχουν πολλές οικογένειες διαφορικών εξισώσεων οι οποίες δεν επιδέχονται αναλυτική λύση, ή ο υπολογισμός της αναλυτικής λύσης είναι εξαιρετικά δύσκολος. Για τον λόγο αυτό, έχουν εισαχθεί μέθοδοι αριθμητικής επίλυσης [5] [6] των διαφορικών εξισώσεων. Μια μεγάλη οικογένεια μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων είναι οι μέθοδοι Runge-Kutta [7] [8]. Στην εργασία αυτή θα συγκρίνουμε της μεθόδους επίλυσης Runge-Kutta όπως έχουν υλοποιηθεί σε γνωστά μαθηματικά λογισμικά και θα συγκρίνουμε με την αναλυτική λύση.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμός
Διαφορικές εξισώσεις
Μαθηματικά
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.