Αριθμητική ολοκλήρωση με τους τύπους newton - cotes και η εφαρμογή τους στις διαφορικές εξισώσεις = Numerical integration with the newton – cotes methods and their implementation in differential equations

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αριθμητική ολοκλήρωση με τους τύπους newton - cotes και η εφαρμογή τους στις διαφορικές εξισώσεις = Numerical integration with the newton – cotes methods and their implementation in differential equations

Μποζαντζίδης, Γεώργιος

Στην εργασία αυτή ασχολήθηκα με τους κλειστούς τύπους αριθμητικής ολοκλήρωσης Newton – Cotes και τις αντίστοιχες πολυβηματικές μεθόδους επίλυσης διαφορικών εξισώσεων που προκύπτουν από αυτούς. Οι μέθοδοι αυτές είναι πεπλεγμένης μορφής. Οι τύποι έως και 6ης τάξης χρησιμοποιήθηκαν για την αριθμητική ολοκλήρωση του αρμονικού ταλαντωτή, αφού κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες συναρτήσεις στο MATLAB. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη μέθοδο shooting για την εύρεση των ιδιοτιμών της μονοδιάστατης χρονικά ανεξάρτητης εξίσωσης του Schrödinger με δύο δυναμικά, του απλού αρμονικού ταλαντωτή και του διπλού αναρμονικού ταλαντωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις
Μαθηματικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.