Το συμβατικό πλαίσιο της πολιτιστικής και κοινωνικής χορηγίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το συμβατικό πλαίσιο της πολιτιστικής και κοινωνικής χορηγίας

Παντελάτου, Σοφία

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των βασικών στοιχείων της χορηγικής διαδικασίας. Η χορηγική διαδικασία αποτελεί μια καθοριστική επιλογή των οργανώσεων προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών υλοποίησης κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα η στρατηγική των σύγχρονων οργανώσεων να προχωρήσουν σε δράσεις χορηγίας, επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μέσα από την επιλογή της χορηγίας οι χορηγοί μεταφέροντας μέρος των πόρων τους προς πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, αντιμετωπίζουν φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς και βελτίωση της κοινωνικής προσωπικότητας τους. Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επίσης και το συμβατικό πλαίσιο της χορηγίας. Μέσα από την ανάλυση του ελληνικού περιβάλλοντος και τη μελέτη περιπτώσεων κοινωνικής και πολιτιστικής χορηγίας καθίσταται κατανοητό, ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί σημαντική ώθηση στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και στην προοπτική ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων .

Thesis
NonPeerReviewed

Χορηγία, Επιχειρηματική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.