Δημιουργία καινοτόμου σχεδίου προβολής, βιολογικών προϊόντων της κοινής γεωγραφικής περιοχής Καστοριάς - Κορυτσάς (2Κ) και η βιώσιμη τουριστική αξιοποίησή του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δημιουργία καινοτόμου σχεδίου προβολής, βιολογικών προϊόντων της κοινής γεωγραφικής περιοχής Καστοριάς - Κορυτσάς (2Κ) και η βιώσιμη τουριστική αξιοποίησή του

Τουχτίδου, Σοφία

Η συγκεκριμένη μελέτη θα ασχοληθεί με την δημιουργία ενός καινοτόμου σχεδίου προβολής για τα βιολογικά προϊόντα της κοινής γεωγραφικής περιοχής Καστοριά-Κορυτσά (2Κ) και για την βιώσιμη τουριστική αξιοποίησή τους, η οποία έχει στόχο να προβάλλει ένα σχέδιο προβολής αξιοποίησης των περιοχών στον αγροτουριστικό τομέα. Στην έρευνα αναφέρονται στοιχεία για τις 2Κ περιοχές, όπως η γεωγραφική μορφολογία, το μορφωτικό επίπεδο, η έννοια των βιολογικών προϊόντων, οι διαφορές των βιολογικών προϊόντων με τα συμβατικά προϊόντα, η έννοια της γαστρονομίας και η σύνδεσή της με τα βιολογικά προϊόντα και άλλα. Επίσης, ερευνά για την βιώσιμη τουριστική αξιοποίηση των βιολογικών προϊόντων στις 2Κ περιοχές. Η προσέγγιση του θέματος αρχικά γίνεται με την επιλογή επιστημονικών άρθρων και με δημοσιευμένες απόψεις ειδικών και με αποτελέσματα από παλιότερες Πανεπιστημιακές έρευνες. Στη συνέχεια, αναλύεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των βιολογικών προϊόντων της κοινής γεωγραφικής περιοχής Καστοριά-Κορυτσά και την τουριστική προβολή τους ενώ η δεύτερη φάση αφορά την προβολή τους μέσα από το επιχειρησιακό Μάρκετινγκ. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι για την προβολή των βιολογικών προϊόντων στη κοινή γεωγραφική περιοχή 2Κ χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα και τεχνικές ενώ η προώθησή τους στηρίζεται στην ενημέρωση των καταναλωτών. Τέλος η βιώσιμη τουριστική αξιοποίηση στηρίζεται σε ένα καινοτόμο σχέδιο το οποίο περιγράφεται στο τελευταίο κεφάλαιο, που είναι η δεύτερη φάση της ανάλυσης. Αναφέρονται αναλυτικά η επιλογή του κοινού, τα μέσα και οι τεχνικές Μάρκετινγκ προβολής για τα βιολογικά προϊόντα. Στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχουν δύο πίνακες, ο ένας είναι το χρονοδιάγραμμα και ο άλλος είναι ο προϋπολογισμός του σχεδίου προβολής.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.