Αλληλεπιδράσεις καταναλωτών με άλλους καταναλωτές: πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αλληλεπιδράσεις καταναλωτών με άλλους καταναλωτές: πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Σωτηρίου, Αγάπη
Χαραλάμπους, Κωνσταντίνα

Η παρούσα έρευνα, έχει ως επιμέρους στόχους πρώτον, να αναδείξει την ικανοποίηση ή την δυσαρέσκεια που λαμβάνουν οι καταναλωτές προς μια υπηρεσία, ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων που παρατηρούνται μεταξύ των πελατών και δεύτερον, να διαπιστώσει το κατά πόσο κάποιοι παράγοντες όπως η πρόθεση για word-of-mouth επικοινωνία, η word-of-mouth συμπεριφορά, καθώς και η πρόθεση των καταναλωτών για αγορά, είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις ανωτέρω αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους καταναλωτές. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε πελάτες εστιατορίου. Η έρευνα εντόπισε πως τελικά οι αλληλεπιδράσεις των καταναλωτών με τους άλλους καταναλωτές επηρεάζουν άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό τις αντιλήψεις των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις αυτές, αφορούν την ικανοποίηση των καταναλωτών, την πρόθεσή τους για word-of-mouth επικοινωνία, την word-of-mouth συμπεριφορά, καθώς και την πρόθεση των καταναλωτών για αγορά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως όταν η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι καταναλωτές από μια υπηρεσία είναι αρκετά αυξημένη, τότε οι πιθανότητες αυτοί οι καταναλωτές να εμπλακούν σε word-of-mouth επικοινωνία στο παρόν και στο μέλλον, αλλά και να προβούν σε πρόθεση αγοράς είναι εξίσου αυξημένες. Επίσης, οι καταναλωτές ενώ δείχνουν πρόθυμοι στο να εμπλακούν σε word-of-mouth επικοινωνία στο μέλλον σχετικά με το εν λόγω εστιατόριο, δεν εμπλέκονται όμως σε σημαντικό βαθμό σε word-of-mouth επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.