Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Καστοριά: δημιουργία πολυμεσικού οδηγού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Καστοριά: δημιουργία πολυμεσικού οδηγού

Θώδη, Λαμπρινή

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η καταγραφή και μελέτη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στην Καστοριά, και η δημιουργία εφαρμογής με την χρήση πολυμέσων, που στόχο έχει την ενημέρωση και την τουριστική προβολή του νομού. Κατά την δημιουργία της πτυχιακής αυτής εργασίας, έγινε μια προσπάθεια να ακολουθηθούν όλα τα στάδια παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής τα οποία είναι: Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Διανομή. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών, επεξεργασίας βίντεο, σχεδιαστικά, για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία ήχου και το Macromedia Director για την ενοποίηση όλων των στοιχείων σε μια ενιαία πολυμεσική εφαρμογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Τουριστική οικονομία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.