Η χρησιμότητα του διαδικτύου στην προώθηση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ΜΚΟ και πολιτών, καθώς και η συμβολή του στην προώθηση της δημοκρατίας: η περίπτωση της ΜΚΟ "παρέμβαση"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η χρησιμότητα του διαδικτύου στην προώθηση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ΜΚΟ και πολιτών, καθώς και η συμβολή του στην προώθηση της δημοκρατίας: η περίπτωση της ΜΚΟ "παρέμβαση"

Κορδαλής, Ηλίας

Πιο συγκεκριμένα αρχικά ορίζουμε το τι είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) πως οι ΜΚΟ παρεμβαίνουν στην κοινωνία, τα είδη τους, το πώς δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης εξετάζουμε την επιρροή τους τόσο στην κοινωνία όσο και στο εκάστοτε πολιτικό σύστημα, τις δυνατότητες πίεσης των πολιτικών ηγεσιών, την ικανότητα τους να εξελίσσουν την δημοκρατία. Παράλληλα βλέπουμε την δράση των ΜΚΟ σαν κοινωνικές επιχειρήσεις και την προσφορά τους στην οικονομία. Αναλύουμε την επίδραση τους ανάλογα με το είδος της κάθε ΜΚΟ στον ανάλογο οικονομικό τομέα. Ταυτόχρονα μελετούμε την Κοινωνική Οικονομία σαν όρο και εξάγουμε συμπεράσματα για αυτήν. Μελετάμε δε την εφαρμογή αυτών στην ελληνική οικονομία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο ίδιος ο στόχος κάθε ΜΚΟ και τελικά πόσο συμβάλει στο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πως επιδρούν οι ΜΚΟ στην δικαιοσύνη και την δημοκρατία, στο τρόπο που τελικά διαταράσσει ή διαφυλάττει την συνοχή του κράτους ή της κοινωνίας, την πραγμάτωση χωρικής δικαιοσύνης. Σαν παράδειγμα μελέτης και έρευνας επιλέξαμε την ΜΚΟ Παρέμβαση ένα μη κερδοσκοπικό, μη κομματικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1995. Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση του ουσιαστικού εκσυγχρονισμού της χώρας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από την αναζωογόνηση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.