Δημόσιες σχέσεις και επαγγελματική επικοινωνία στις οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στη δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και επαγγελματική επικοινωνία στις οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στη δυτική Μακεδονία

Ζάμπα, Μαρία

Η εργασία μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής στρατηγικής των περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η απομόνωση και η ανάλυση των όρων επικοινωνίας που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτές τις οργανώσεις και στο κοινό. Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η λήψη πρωτογενών δεδομένων με την τεχνική της συνέντευξης. Στην έρευνα συμμετέχουν συνολικά έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Τα ευρήματα της πρωτογενούς ανάλυσης δεικνύουν ότι η δραστηριοποίηση των οργανώσεων αυτών αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας. Η επικοινωνία που αναπτύσσουν με το κοινό περιλαμβάνει τόσο τυπικές όσο και άτυπες μορφές επαφών με το διαδίκτυο ωστόσο να καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο. Ακόμη οι συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσαν να βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο. Τέλος οι βελτιώσεις στη δράση και συνεπώς στην επικοινωνία αυτών των οργανώσεων μπορούν να προέλθουν από την άσκηση των κατάλληλων πολιτικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Δημόσιες σχέσεις
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.