Στρατηγικές τουριστικού marketing: εφαρμογή στο ξενοδοχειακό marketing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στρατηγικές τουριστικού marketing: εφαρμογή στο ξενοδοχειακό marketing

Γαροφάλλου, Χαριτίνη

Αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτελεί το τουριστικό μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μέσα από την περιγραφή των γενικών αρχών που διέπουν το τουριστικό μάρκετινγκ, αλλά και το μάρκετινγκ γενικότερα, γίνεται κατανοητή η σημασία του και η σπουδαιότητά του για όλες τις επιχειρήσεις και ειδικά για τα ξενοδοχεία. Η εργασία αυτή θα αναφερθεί, επίσης, στις τεχνικές και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τα ξενοδοχεία, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι σκοποί που ορίζει το τουριστικό μάρκετινγκ. Εκτός, όμως, από τις γενικές αρχές του μάρκετινγκ, η εργασία θα αναφερθεί και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το τουριστικό μάρκετινγκ και πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και σε τι βαθμό από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αναφορά, ωστόσο, γίνεται και στα τμήματα της αγοράς, δηλαδή στη τμηματοποίησή της. Όπως όλες οι αγορές, έτσι και η τουριστική αγορά δεν είναι ομοιογενής, αλλά απαρτίζεται από διάφορα τμήματα. Για το λόγο αυτό θεωρείται επιτακτική η ανάγκη τμηματοποίησης της από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ώστε οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ να είναι σε θέση να σχεδιάσουν υπηρεσίες οι οποίες να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανομοιογενών αυτών τμημάτων. Αν δεν γίνει σωστή αξιολόγηση της αγοραστικής δύναμης για κάθε τμήμα της αγοράς στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού του μάρκετινγκ, είναι πολύ πιθανόν όλες οι άλλες ενέργειες να μην αποδειχθούν αποτελεσματικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.