Ανάπτυξη λογισμικού για την απεικόνιση ενδιάμεσων μορφών με τη χρήση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη λογισμικού για την απεικόνιση ενδιάμεσων μορφών με τη χρήση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

Κοντσίδου, Καλλιόπη

Η Ενδιάμεση Μορφή (ITF - Intermediate Tables Format) χρησιμοποιείται κατά τη μεταγλώττιση (compilation) ενός προγράμματος γραμμένου στην υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού Ada στο ισοδύναμό του πρόγραμμα γραμμένο στη γλώσσα VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Η συγκεκριμένη διαδικασία μεταγλώττισης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ανάλυση και απλούστερη αναπαράσταση των ιεραρχικών δομών των προγραμμάτων της γλώσσας Ada σε μία ενδιάμεση μορφή, ώστε να είναι ευκολότερη η μετατροπή τους στις αντίστοιχες εντολές του προγράμματος σε VHDL Αυτή η ενδιάμεση αναπαράσταση επιτυγχάνεται με την Ενδιάμεση Μορφή (ITF - Intermediate Tables Format) η οποία αποτελεί ένα σύνολο ορισμών που έχουν ως στόχο την περιγραφή των δομών ενός προγράμματος Ada κατά τη μεταγλώττισή του σε VHDL. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής στο περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Windows η οποία θα είναι γραμμένη σε μία γλώσσα Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού (Object Oriented Programming) και ειδικότερα του «Οπτικού» Προγραμματισμού (Visual Programming) και το αντικείμενο της οποίας θα είναι η γραφική αναπαράσταση των ITF ορισμών στην μορφή Διαγραμμάτων Ροής.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.