Επιχειρήσεις παραγωγής έτοιμου λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα: μελέτη 5 περιπτώσεων εταιριών παραγωγής αντίστοιχου λογισμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επιχειρήσεις παραγωγής έτοιμου λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα: μελέτη 5 περιπτώσεων εταιριών παραγωγής αντίστοιχου λογισμικού

Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος
Σαλιάγκας, Ιωάννης

Οι ταχείς ρυθμοί εξελίξεων σε όλους του τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν και τις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι οποίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα σημερινά δεδομένα, απαιτούν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού, ένα επιχειρησιακό εργαλείο κεντρικού ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού μιας επιχείρησης, που να υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων επιβάλλουν στη διοίκηση άμεση πληροφόρηση για την πορεία της επιχείρησης, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις έγκυρα και έγκαιρα. Απαιτούν διαχείριση σε ενιαίο περιβάλλον, ευκολία στην καθημερινή χρήση των εφαρμογών, συνεργασία με άλλες εφαρμογές σε Windows (πχ. Excel, Word) και άμεση σύνδεση με το Internet. Οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν άμεση ανάγκη από εφαρμογές, οι οποίες προσφέρουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κοινωνία της πληροφορίας και ταυτόχρονα μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν στον επιχειρηματία με μια ματιά τη συνολική εικόνα της επιχείρησής του, όσον αφορά στην οικονομική της κατάσταση και δραστηριότητα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τέτοιου είδους εφαρμογών αναπτύσσονται εκτενώς στην παρούσα εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.