Συμπεριφορά καταναλωτή και οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συμπεριφορά καταναλωτή και οικονομική κρίση

Φραγκάκη, Ανθούλα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη συμπεριφορά του καταναλωτή την περίοδο της παρούσας οικονομικής κρίσης. Το μάρκετινγκ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αγοραστική συμπεριφορά. Είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό των αναγκών των καταναλωτών καθώς και της ικανοποίησης τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να δημιουργούνται ικανοποιημένοι πελάτες. Ερωτήματα όπως «σε ποιες ομάδες καταναλωτών πρέπει να απευθυνθούμε (target markets), ποιες είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες αυτών των καταναλωτών, πώς πρέπει να σχεδιαστούν και να τιμολογηθούν τα προϊόντα έτσι ώστε να προσφέρουν τις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και ποιο είδος διαφήμισης, προσωπικής πώλησης και προώθησης των πωλήσεων θα συντελούσαν στην εύκολη πώληση του προϊόντος» (Τσακλαγκάνος, 2007: 72), είναι καίρια από αυτά που απασχολούν το σύστημα μάρκετινγκ. Στο κυριότερο σημείο της μελέτης της αγοραστικής συμπεριφοράς εντάσσεται «η διαδικασία που ακολουθεί ο άνθρωπος προκειμένου να καταλήξει σε καταναλωτικές επιλογές, δηλαδή να αποφασίσει, να συμπεριφερθεί ως καταναλωτής» (Σιώμκος, 2002:9). Σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι μόνος του. Παράγοντες όπως οι πολιτιστικοί, οι κοινωνικοί, οι δημογραφικοί και οι ψυχολογικοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αποφασίζει ένας καταναλωτής. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί στον τρόπο που συλλέγουν πληροφορίες, πώς εκτιμούν εναλλακτικές λύσεις και παίρνουν την απόφαση για την αγορά. Οι μάρκετερς αποκομίζουν πολύτιμα στοιχεία της στάσης τους, αυτή αποτελεί και ολόκληρη επιστήμη, δηλαδή η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.