Ο πολιτικός λόγος της οικονομικής κρίσης (crisis discourse) όπως εκφέρεται μέσα από τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά κόμματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο πολιτικός λόγος της οικονομικής κρίσης (crisis discourse) όπως εκφέρεται μέσα από τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά κόμματα

Γραμμένου, Αφροδίτη-Σπυριδούλα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, ασχολείται με το θέμα της πολιτικής και συγκεκριμένα του πολιτικού λόγου, της οικονομικής κρίσης αλλά και με τον τρόπο που τα δύο αυτά αλληλοσυνδέονται. Η εργασία αποτελείται από έξι μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται και αναλύονται ορισμοί σχετικοί με τον τίτλο και το θέμα της εργασίας, στο δεύτερο μέρος εξηγείται το ζήτημα της οικονομικής κρίσης αλλά και η σχέση του πολιτικού λόγου με αυτή. Στο τρίτο μέρος, εξετάζονται οι συντελεστές (κόμματα) που πρωταγωνιστούν στην έρευνα της εργασίας, ενώ στο τέταρτο μέρος βρίσκεται ολοκληρωμένη η έρευνα. Στο κομμάτι της έρευνας, γίνεται μία ποιοτική και ποσοτική εξέταση πολιτικών λόγων, με τελικό σκοπό την επαλήθευση της αλληλεξάρτησης των όρων-θεμάτων που πραγματεύεται η εν λόγω εργασία. Στο πέμπτο μέρος της εργασίας, καταγράφονται τα συμπεράσματα καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας, τοποθετείται η βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.