Πολυμεσική παρουσίαση ενός μουσείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πολυμεσική παρουσίαση ενός μουσείου

Βασιλόπουλος, Σπυρίδων

Τα μουσεία μπορούν να παρομοιαστούν ως μία πηγή πληροφοριών και πολιτισμού, καθώς διαθέτουν γνώση στο ευρύ κοινό, κυρίως µε τη διοργάνωση εκθέσεων. Παρόλα αυτά χαρακτηρίζονται ως ψυχρά λόγο της έλλειψης ψυχαγωγικής φύσης που έχουν. Τα μουσεία έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, όπως αυτός περιγράφεται από τους ορισμούς του μουσείου. Τα πολυμέσα συγκεκριμένα μπορούν να συνδράμουν δραστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μουσεία που αποτελούν ένα δύσκολο αντικείμενο προς προβολή. Τα πολυμέσα, μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία πληροφοριών, για τα αντικείμενα και τα εκθεσιακά θέματα της έκθεσης στους επισκέπτες και να διευρύνουν την εμπειρία τους, έχοντας παράλληλα έναν ψυχαγωγικό και μαθησιακό χαρακτήρα. Τα πολυμέσα με λίγα λόγια αυξάνουν την δυνατότητα κατανόησης της πληροφορίας, ενώ κάνουν πιο ευχάριστη και εύκολη τη μετάδοση πληροφοριών, που περιέχουν σε σύγκριση με άλλα μέσα. Έτσι τα πολυμέσα μας δίνουν τη δυνατότητα, να προβάλουμε ένα μουσείο με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τα στάδια παραγωγής μιας τέτοιας εφαρμογής είναι τα εξής: η ανάλυση, η σχεδίαση, η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η διανομή. Έτσι πραγματοποιήθηκαν και στην πράξη με την δημιουργία DVD για το πολεμικό μουσείο Αθηνών που έχετε στην κατοχή σας. Για την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, έχουν δημιουργηθεί ειδικά λογισμικά και προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Τα προγράμματα αυτά μας επιτρέπουν την δημιουργία και την συγγραφή πολυμεσικών εφαρμογών. Προγράμματα όπως αυτά, χρησιμοποιήσαμε και για την δικιά μας πολυμεσική εφαρμογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.