Η επίδειξη κοινωνικής ευθύνης στην τρέχουσα οικονομικό - επιχειρηματική συγκυρία προς ΜΚΟ (Μη κυβερνητικές οργανώσεις) ως στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας: περιπτωσιολογική μελέτη της "ΑΡΣΙΣ"- κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επίδειξη κοινωνικής ευθύνης στην τρέχουσα οικονομικό - επιχειρηματική συγκυρία προς ΜΚΟ (Μη κυβερνητικές οργανώσεις) ως στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας: περιπτωσιολογική μελέτη της "ΑΡΣΙΣ"- κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων

Ναβροζίδου, Καλλιόπη

Mέσα από την παρούσα εργασία επιδιώκεται η διερεύνηση του ζητήματος της επίδειξης κοινωνικής ευθύνης στην τρέχουσα οικονόμο-επιχειρηματική συγκυρία προς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες της κοινωνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις αρχές και τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα και ταυτόχρονα περιγράφεται η εξέλιξη της κοινωνικής οικονομίας στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Ακόμα εξετάζονται τα συστατικά στοιχεία και οι θεμελιώδεις αρχές της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τους φορείς που την ασκούν. Εν συνεχεία παρουσιάζονται και αναλύονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ως φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα μελετάται η περιπτωσιολογική μελέτη της ΑΡΣΙΣ-της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων και ταυτόχρονα παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήματα μελέτης της περίπτωσης της. Αναδυκνείεται η συμμετοχή της στην πρόληψη και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων αλλά και στην ευρύτερη προστασία όλων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και διαφαίνεται η κεφαλαιώδης σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως αυτή υλοποιείται από τις μη κυνερνητικές οργανώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.