Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στο συνεδριακό τουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στο συνεδριακό τουρισμό

Παναγιωτίδου, Κυριακή
Καραγιαννίδου, Ευγενία

Στην εν λόγω εργασία, γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του καταλυτικού ρόλου και της συμβολής των Δημοσίων Σχέσεων στην αποτελεσματική ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού. Οι Δημόσιες Σχέσεις απαιτούν χρόνο, προγραμματισμό, σωστή στόχευση, συνέπεια και συνέχεια. Στην Εισαγωγή αποδεικνύεται η καταλληλότητα και η σκοπιμότητα της επιλογής του αντικειμένου της έρευνας. Στο πρώτο Κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά του συνεδριακού τουρισμού. Ακόμη, επιχειρείται να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές και τάσεις τόσο διεθνώς, όσο και στον εγχώριο συνεδριακό τουρισμό. Στο δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της συμβολής των Δημοσίων Σχέσεων στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Το κεφάλαιο αυτό οριοθετεί τις βασικές λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων, επιχειρώντας να παρουσιαστούν εκείνα τα στοιχεία και οι εφαρμογές που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης των δημόσιων σχέσεων στον συνεδριακό τουρισμό. Επιχειρείται δηλ. να δοθεί μια ξεκάθαρη άποψη για την επιρροή του συνεδριακού τουρισμού από την λειτουργία των δημοσίων σχέσεων και την συμβολή των επιχειρηματικών εργαλείων στην επικοινωνία και την καταναλωτική συμπεριφορά. Στο τρίτο Κεφάλαιο, διερευνώνται τα αποτελέσματα από τη συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμούς, μέσω πρωτογενούς έρευνας με ηλεκτρονικά και έντυπα ερωτηματολόγια. Τέλος, στο τέταρτο Κεφάλαιο παρατίθενται τα Συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις της επιστημονικής έρευνας, εξετάζοντας και κάθε δυνατότητα πιθανής μελλοντικής μελέτης σε ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τουριστική υποδομή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.