Υποκίνηση των εργαζομένων και εσωτερική επικοινωνία: σύγκριση των θεωριών υποκίνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Υποκίνηση των εργαζομένων και εσωτερική επικοινωνία: σύγκριση των θεωριών υποκίνησης

Γκόσιος, Αχιλλέας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο αντικείμενο την ενασχόληση με δυο πολύ σημαντικές έννοιες που επηρεάζουν έντονα την επιχειρησιακή πραγματικότητα. Αρχικά αυτές οι έννοιες θα καταγραφούν και θα αναλυθούν και έπειτα θα παρουσιαστεί η μεταξύ τους σχέση και πώς η μια επηρεάζει την άλλη. Στόχος της εργασίας αυτής, εκτός από την καταγραφή των εννοιών αυτών, είναι αφενός η σύγκριση των θεωριών υποκίνησης ώστε να βρεθούν κοινά και διαφορετικά στοιχεία μεταξύ αυτών και αφετέρου το να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι πραγματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους εργαζομένους στις μέρες μας. Αρχικά λοιπόν, θα αναλυθεί η βιβλιογραφία που έχει βρεθεί και είναι σχετική με το θέμα και έπειτα θα υπάρξει μια συγκριτική ανάλυση βασιζόμενη στα σημαντικότερα στοιχεία κάθε θεωρίας. Το τρίτο μέρος θα αποτελείται από μια έρευνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου, ώστε να βρεθεί τι πραγματικά τους επηρεάζει. Στο τελικό μέρος της εργασίας θα υπάρχουν τα συμπεράσματα και τα οποία θα σχολιαστούν. Όπως θα παρουσιαστεί και στην πορεία της εργασίας, παράγοντες που επηρεάζουν κατά πολύ την υποκίνηση των εργαζομένων αποτελούν οι δίκαιες και οι χρηματικές αμοιβές, δικαιώνοντας έτσι τους θεωρητικούς που τις συμπεριέλαβαν στις θεωρίες τους. Θα παρουσιαστούν ακόμα και οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν καθώς και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση, όπως η έντονη εποπτεία από τους μάνατζερ.

Thesis
NonPeerReviewed

Παρακίνηση (Ψυχολογία)
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.