Αντιλήψεις του ευρέως κοινού για τους επαγγελματίες μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αντιλήψεις του ευρέως κοινού για τους επαγγελματίες μάρκετινγκ

Παναγιωτίδου, Ναυσικά

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων που το καταναλωτικό κοινό διαμορφώνει για τα στελέχη μάρκετινγκ. Τα στελέχη μάρκετινγκ (marketers) διαδραματίζουν καίριο ρόλο, τόσο στην προώθηση του προϊόντος, όσο και στην επικοινωνία που αναπτύσσουν οι marketers με τους καταναλωτές. Οι όροι της δραστηριοποίησής τους μπορούν να διαμορφώνουν την τελική καταναλωτική επιλογή. Η εργασία χρησιμοποιεί την πρωτογενή έρευνα, με σκοπό την ανάκτηση σημαντικών ευρημάτων. Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας είναι ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, ενώ το δείγμα της έρευνας αποτελείται συνολικά από 200 άτομα. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το καταναλωτικό κοινό αναγνωρίζει τις θετικές όψεις της δραστηριοποίησης των στελεχών μάρκετινγκ, ενώ αποδοκιμάζει τις αρνητικές. Οι γυναίκες εμφανίζονται να κατανοούν περισσότερο τις διαστάσεις της συμπεριφοράς των στελεχών μάρκετινγκ, όπως και τα άτομα νεότερης ηλικίας και σχετικά υψηλής μόρφωσης. Η βελτίωση των αντιλήψεων του κοινού για τα στελέχη μάρκετινγκ μπορεί να επέλθει διαμέσου της αμοιβαίας κατανόησης και της συνεχούς επικοινωνίας των marketers με τους καταναλωτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.