Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο αγροτουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο αγροτουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πουλτίδου, Βαλεντίνη

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί ένα σχετικά νέο επίπεδο μελέτης στις κοινωνικές επιστήμες.Ο όρος αγροτική ανάπτυξη αναφέρεται σε μια διαφορετική προσέγγιση των κρατικών παρεμβάσεων στις οικονομίες των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, η οποία είναι ταυτόχρονα ευρύτερη και πιο συγκεκριμένη από την αντίστοιχη προσέγγιση της γεωργικής ανάπτυξης.Ο αγροτουρισμός έχει την ιδιομορφία να διασυνδέι άμεσα και ενεργά την τουριστική δραστηριότητα με τη γεωργική εκμετάλλευση, τα προϊόντα της και την αγροτική κληρονομιά γενικότερα.Ο αγροτουρισμός προωθεί την αγροτική ανάπτυξη και είναι συμβατός με την έννοια της αειφορίας.Ο αγροτουρισμός αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας σειράς δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο οι οποίες προσφέρουν στον επισκέπτη άνετη διανομή,εστίαση και αναψυχή.Το αγροτουριστικό προϊόν θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και φαγητού,δραστηριότητες που να παρέχουν εναλλακτικές δυνατότητες στον επισκέπτη για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.Βασικό στοιχείο του αγροτουριστικού προϊόντος αποτελούν τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο της παραδοσιακής κουζίνας

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική κληρονομιά
Αγροτουρισμός - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.