Ελεύθερο λογισμικό συστημάτων διαχείρισης αποφάσεων στο διαδίκτυο: παρουσίαση και σύγκριση 3 μελετών περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ελεύθερο λογισμικό συστημάτων διαχείρισης αποφάσεων στο διαδίκτυο: παρουσίαση και σύγκριση 3 μελετών περιπτώσεων

Σταματίου, Αντώνιος
Ανδρέου, Χρυστάλλα

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας έγινε η παρουσίαση των κυριότερων εννοιών που αφορούν στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, στο Ελεύθερο Ανοιχτού Λογισμικού και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, ενώ εξετάστηκε μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε η αναγκαιότητα της εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια περιεκτική παρουσίαση των μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων, με μια σαφή διάκριση των δωρεάν από τα επί πληρωμή λογισμικά, καθώς και ανάλυση των κυριότερων χαρακτηριστικών του καθενός από τα λογισμικά αυτά. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περίπτωση 3 διαφορετικών, δωρεάν, λογισμικών υποστήριξης αποφάσεων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και μέσα από τη σύγκρισή τους προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή τις αδυναμίες καθενός από αυτά. Η παρουσίαση των λογισμικών γίνεται με παράθεση screenshots ώστε να είναι πιο κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Open source

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.