Οι ανάγκες του συγχρόνου Έλληνα καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι ανάγκες του συγχρόνου Έλληνα καταναλωτή

Δεληγιάννη, Αγνή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να εξετάσει και να αναλύσει τις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε διάστημα δύο μηνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων καταναλωτών με ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSSv.17. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η καταγραφή των αναγκών του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τον τελευταίο χρόνο με την καταλυτική επίδραση της οικονομικής κρίσης και των συνεχώς αυξανόμενων οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται στην Ελλάδα. Τα κύρια ζητούμενα είναι η καταγραφή των νέων αναγκών του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή σε σχέση με το παρελθόν, ο τρόπος ικανοποίησης αυτών των αναγκών και ο βαθμός επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις καταναλωτικές συνήθειες του σύγχρονου Έλληνα. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από την συλλογική μελέτη και αξιολόγηση των απαντήσεων των καταναλωτών. Η ραγδαία και συνεχής μεταβολή των καταναλωτικών αναγκών των Ελλήνων αποτελεί μία ζοφερή πραγματικότητα. Οι ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα έχουν αλλάξει δραματικά και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.