Η χρήση και ο ρόλος της διαφήμισης στην ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η χρήση και ο ρόλος της διαφήμισης στην ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων

Τσιμπρή, Ευγενία
Γεωργίζα, Αργυρούλα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζονται δύο σημαντικοί επιστημονικοί κλάδοι, της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων, οι οποίοι συμβάλλουν στην καθοριστική εξέλιξη ενός οργανισμού. Στο θεωρητικό μέρος, θα διερευνηθούν οι λειτουργίες των δύο αυτών κλάδων, καθώς και πώς εμπλέκονται αυτοί μεταξύ τους. Στην συνέχεια, στο ερευνητικό μέρος, θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους, οι δύο αυτοί τομείς συλλειτουργούν και πιο συγκεκριμένα θα απαντηθεί ο στόχος της παρούσας εργασίας, που είναι να παρουσιάσει πώς η Διαφήμιση ενισχύει τις Δημόσιες Σχέσεις στην ανάπτυξή τους. Το κεντρικό ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο και σε τι βαθμό, ο ρόλος της Διαφήμισης ενισχύει ή όχι στην ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων. Ένα ακόμα βασικό ερώτημα που πρέπει να αναλυθεί είναι αν χρησιμοποιείται η Διαφήμιση σαν βοηθητικό εργαλείο για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων αλλά και σε λοιπές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη εργασία στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, σε επιστημονικά άρθρα, καθώς και σε πρωτογενή έρευνα , που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε όλες τις εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, από τις οποίες κάποιες όμως δραστηριοποιούνται και στον χώρο της Διαφήμισης στην Ελλάδα. Τα τελικά συμπεράσματα στηρίχθηκαν στα ερωτήματα που αρχικά είχαν τεθεί, τα οποία και βασίστηκαν στη μελέτη της βιβλιογραφίας, όπως επίσης και στα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν κατά της διεξαγωγή της έρευνας μέσω των ερωτηματολογίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.