Κατασκευή ενός site που θα λειτουργεί ως e-shop με την βοήθεια εργαλείων όπως: HTML, XML, PHP, java: η περίπτωση ενός ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κατασκευή ενός site που θα λειτουργεί ως e-shop με την βοήθεια εργαλείων όπως: HTML, XML, PHP, java: η περίπτωση ενός ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου

Κουτσαμποϊκίδης, Αναστάσιος

Σκοπός της παρούσας ανάλυσης και υλοποίησης είναι να δημιουργηθεί ένα web site, τέτοιο ώστε η λειτουργία του να είναι απλή και η περιήγηση του χρήστη να είναι άνετη χωρίς όμως να είναι ικανός να κάνει οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα. Η ιστοσελίδα αυτή σκοπό της έχει να δείξει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η καταχώρηση των χρηστών, των προϊόντων και την διαχείριση των δεδομένων αυτών στην βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας πάντα την απαραίτητη για κάθε περίπτωση ασφάλεια. Ένα παράδειγμα εφαρμογής ασφάλειας είναι η κρυπτογράφηση των κωδικών στην βάση δεδομένων, η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων χρηστών να βλάψουν το σύστημα, μέσω ανάλογων ελέγχων με τη χρήση προγραμματιστικών τεχνικών. Επίσης με βάση τη μελέτη θα πρέπει η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα να είναι περιορισμένη ώστε να εξυπηρετούνται οι εκάστοτε ανάγκες χωρίς αυτό να καταλήγει σε βάρος της ασφάλειας του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Βάσεις δεδομένων
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.