Η τηλεργασία και οι προοπτικές της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η τηλεργασία και οι προοπτικές της

Χατζηγεωργίου, Ελίνα
Κεχαγιά, Στέλλα

Στην εργασία αυτή εξετάσθηκε ο θεσμός και η εξέλιξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, ηθικούς, τεχνολογικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς και τοπικούς παράγοντες. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά για το πόσο έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας την εργασία αλλά και πως έγιναν τα πρώτα βήματα της τηλεργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός και οι μορφές της τηλεργασίας και αναλύονται τα οφέλη και τα προβλήματα των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων που έχουν στραφεί σ’ αυτήν την μορφή εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ευρώπη, οι γενικές τάσεις αλλά και το προφίλ του Ευρωπαίου τηλεργαζόμενου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην χώρα μας καθώς και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις προοπτικές της τηλεργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς και για τις επιπτώσεις αυτής στον τομέα της απασχόλησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεργασία
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.