Μελέτη Wiki εφαρμογών και συγκριτική αξιολόγηση Wiki engines: πρόταση και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για το μάθημα σχεδίασης εικονικών δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη Wiki εφαρμογών και συγκριτική αξιολόγηση Wiki engines: πρόταση και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για το μάθημα σχεδίασης εικονικών δικτύων

Τζήκα, Κλεοπάτρα
Ζήσιος, Αλέξανδρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μελέτη των τεχνολογιών Web 2.0 και πιο συγκεκριμένα των εργαλείων Wikis. Γίνεται συγκριτική μελέτη των κατηγοριών στις οποίες διακρίνονται τα εργαλεία Wiki και παρατίθενται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους ανάλογα με την χρήση τους. Επίσης παρουσιάζονται οι μηχανές αναζήτησης των εργαλείων Wiki και συγκρίνονται οι τρεις μεγαλύτερες από αυτές (TikiWiki, MediaWiki, DokuWiki). Στο πρακτικό μέρος της εργασίας περιγράφονται τα βήματα δημιουργίας μιας εφαρμογής Wiki βασισμένης στη μηχανή WikiMedia με εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αφορά το μάθημα του Σχεδιασμού Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (Virtual Private Networks - VPN).

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Δίκτυα πληροφόρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.