Ο γραμμικός προγραμματισμός και η μέθοδος Simplex

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο γραμμικός προγραμματισμός και η μέθοδος Simplex

Οικονόμου, Καλλιόπη

Η εργασία αυτή, έχει ως σκοπό να ορίσει και να αποδώσει τη σημασία του γραμμικού προγραμματισμού και τη μέθοδο simplex η οποία αποτελεί το σημαντικότερο επιστημονικό εργαλείο του γραμμικού προγραμματισμού. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μία τεχνική που ασχολείται με το πρόβλημα της κατανομής περιορισμένων πόρων σε ανταγωνιζόμενες δραστηριότητες καθώς και αλλά προβλήματα που έχουν παραπλήσια μαθηματική διαμόρφωση. Είναι ένα εργαλείο μεγάλης σημασίας για εμπορικούς και βιομηχανικούς οργανισμούς. Ακόμη, επειδή σχεδόν κάθε κοινωνικός οργανισμός αντιμετωπίζει προβλήματα κατανομής περιορισμένων πόρων, υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της πλατιάς εφαρμογής της τεχνικής αυτής. Η μέθοδος simplex παρέχει έναν αποτελεσματικό και αξιόπιστο αλγόριθμο για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού που έχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες μεταβλητές και περιορισμούς. Δίνει ακόμη τις σκιώδεις τιμές για παραπέρα ανάλυση της κατανομής των πόρων. Με λίγα λόγια ο Γραμμικός Προγραμματισμός χρησιμοποιείται από τους επιχειρησιακούς ερευνητές ή τους αναλυτές προβλημάτων απόφασης για την προσέγγιση προβλημάτων κατανομής περιορισμένων πόρων ή μέσων σε εναλλακτικές και ανταγωνιστικές μεταξύ τους δραστηριότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Αλγόριθμοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.