Επωνυμία προϊόντος και συμπεριφορά καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επωνυμία προϊόντος και συμπεριφορά καταναλωτή

Κιουτσούκη, Στυλιανή-Ευαγγελία
Κιρακοσιάν, Αναϊτ

Το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι η επωνυμία του προϊόντος και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Το ερευνητικό μας ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό επηρεάζεται ο καταναλωτής από τα επώνυμα προϊόντα προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο και τον βαθμό επιρροής των καταναλωτών επικεντρωθήκαμε στην ανάλυση των στρατηγικών μάρκετινγκ, την επωνυμία του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά αυτής, τι θεωρείται ισχυρό επώνυμο προϊόν, με ποια κριτήρια παίρνει αποφάσεις ο καταναλωτής πριν επιλέξει μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε πέρα από την βιβλιογραφική έρευνα, είναι η εμπειρική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2013 σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Το δείγμα αυτής της έρευνας είναι τυχαίο. Συνοπτικά, τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επηρεάζονται λίγο από την προβολή των προϊόντων μέσω των ΜΜΕ. Ωστόσο επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την στόμα σε στόμα επικοινωνία με κίνδυνο να διαμορφώνουν λανθασμένες ή ορθές απόψεις για προϊόντα τα οποία δεν έχουν δοκιμάσει. Παρ’ όλα αυτά η χρήση δωρεάν δειγμάτων τείνει να πείσει για την ποιότητα τους το μισό δείγμα ενώ το άλλο μισό να μην επηρεάζεται από αυτόν τον τρόπο διαφήμισης. Οι επιλογές των καταναλωτών επηρεάζονται από την εμφάνιση του προϊόντος σε μεγάλο βαθμό, ενώ λόγω της οικονομικής δυσχέρειας οι μισοί από τους ερωτηθέντες προτιμούν τα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας, παρόλο που θεωρούν ότι υστερούν σε ποιότητα. Από την άλλη, παρατηρείται η αφοσίωση στη μάρκα παρά την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.