Ο ρόλος και η σημασία του επώνυμου προϊόντος και οι τεχνικές δημιουργίας ενός brand name

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο ρόλος και η σημασία του επώνυμου προϊόντος και οι τεχνικές δημιουργίας ενός brand name

Μπανάκος, Γεώργιος

Το επώνυμο προϊόν αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για κάθε υγιή επιχείρηση. Στην εργασία ουσιαστικά στοχεύεται στην πλήρη κατανόηση της έννοιας επώνυμο προϊόν και στον τρόπο ανάπτυξης του. Επιπλέον, παρουσιάζεται το πόσο σημαντική είναι μια επωνυμία για τους καταναλωτές όπως επίσης αναλύουμε τον κύκλο ζωής της. Στη συνέχεια, δίνεται ‘έμφαση στις κατηγορίες, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, και τα οφέλη ενός brand name. Σαφώς αναλύονται οι λόγοι και οι παράγοντες για τους οποίους μια επιχείρηση αναπτύσσει νέα προϊόντα, τις προσωπικότητες των επωνυμιών αλλά και το τι αντιπροσωπεύει αυτή. Έπειτα γίνεται ανάλυση στις στρατηγικές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, δίνεται έμφαση στην επιλογή ονόματος του προϊόντος και στα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης επωνυμίας. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας ενός επώνυμου προϊόντος καθώς και την προετοιμασία για την εισαγωγή του στην αγορά αλλά και τη μετέπειτα στήριξή του. Έπειτα προβάλλεται η περίπτωση της Haagen Dazs ως έναν τρόπο δημιουργίας επώνυμου προϊόντος. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που επικεντρώνεται στην εισαγωγή νέων προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.