Συστήματα παρακολούθησης της θέσης του ήλιου, για ταυτόχρονη κίνηση φωτοβολταϊκού πάνελ με τη χρήση μικροελεγκτή 8051

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συστήματα παρακολούθησης της θέσης του ήλιου, για ταυτόχρονη κίνηση φωτοβολταϊκού πάνελ με τη χρήση μικροελεγκτή 8051

Τζηκόπουλος, Δημήτριος

Αντικείμενο έρευνας, ανάλυσης και επίλυσης αυτής της πτυχιακής εργασίας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα καταφέρουμε να παρακολουθήσουμε την κίνηση του ήλιου. Δηλαδή θα πρέπε να ελέγξουμε το πού ο ήλιος μας δίνει τη μεγαλύτερη τιμή της ηλιακής ενέργειας,η οποία στο σύστημα που θα κατασκευάσουμε θα μεταφράζεται σε ηλεκτρική ενέργεια.Αυτή θα είναι ο δείκτης με του οποίου την σύλληψη θα ασχοληθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας. Η τιμή αυτή θα μας δίνεται από ένα κύκλωμα διαιρέτη τάσης στον οποίο θα έχουμε συνδεδεμένη μια σταθερή αντίσταση και μια μεταβαλλόμενη,από την ηλιακή ενέργεια,φωτοαντίσταση.Η τάση της εξόδου του κυκλώματος αυτού είναι η μεταφρασμένη τιμή της ηλιακής ενέργειας-ακτινοβολίας,οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ακτινοβολία του ηλίου. Την τάση εξόδου του διαιρέτη τάσης θα την οδηγούμε μέσω ενός αναλογικοψηφιακού μετατροπέα(ΔϋΟ,ΜΔΧ152) στον μικροελεγκτή 8051,της οικογενείας ΜΟβ_51,που είναι κατασκευασμένος από την εταιρία Phillips. Το τι θα κάνει η εφαρμογή είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα παραπάνω.Η σύλληψη της ηλιακής ενέργειας θα γίνεται με την μορφή ηλεκτρικής μεσω του κυκλώματος διαιρέτη τάσης,στη συνέχεια αυτή η αναλογική τιμή θα μετατρέπεται σε ψηφιακή λέξη από τον ΜΔΧ152 και θα αποθηκεύεται στους καταχωρητές του 8051 μετά το κύκλωμα θα μετατοπίζεται μέσω ενός βηματικού κινητήρα του οποίου η κίνηση θα ελέγχεται επίσης από τον 8051 κατά 1 βήμα(1,8ο) πρώτα δυτικά της αρχικής θέσης και ύστερα το ίδιο ανατολικά επίσης της αρχικής θέσης.Σε κάθε μία από τις θέσεις αυτές όπου θα σταματά μετά την κίνηση που θα του υποβάλλεται θα συλλαμβάνει την τιμή της ηλιακής ενέργειας και θα αποθηκεύεται σε διαφορετικό καταχωρητή κάθε φορα. Τέλος, θα γίνεται σύγκριση των τριών τιμών και αυτή θα την κάνει ο 8051,και το κύκλωμά μας θα στρέφεται στη θέση που παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη τιμή από αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακή ηλεκτρονική
Υπολογιστικά συστήματα
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.